Cookie beleid Semper Altius

De website van Semper Altius is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Algemene Ledenvergadering 2016

Algemene Ledenvergadering 2016

28 oktober 2016 23:45


Het bestuur nodigt de leden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op maandag 31 oktober 2016.


Datum:      maandag 31 oktober 2016
Aanvang:   20:30 uur
Plaats:       Clubgebouw sportpark ?Hoekpolder?

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening.
2. Ingekomen stukken.
3. Notulen
    a. Algemene Ledenvergadering dd 26 oktober 2015
    b. Bijzondere Algemene Ledenvergadering dd 27 juni 2016
4. Jaarverslagen
    a. Secretaris
    b. Technische Commissie
    c. Jeugdcommissie
    d. PR en sponsorcommissie
    e. Zaal
5. Financiën (1)
    a. Jaarrekening 2015-2016
    b. Verslag Kascontrolecommissie
6. Benoeming bestuur en commissies
7. Financiën (2)
    a. Begroting 2016-2017
    b. Vaststelling contributie seizoen 2017-2018
8. Rondvraag
9. Sluiting


Toelichting punt 6:

Conform het Huishoudelijk Reglement zijn dit jaar aftredend:
Jaap Colpa (voorzitter, niet-herkiesbaar), Caroline Kluft (voorzitter jeugdcommissie, niet-herkiesbaar) en Erik Broekhuizen (algemene zaken, herkiesbaar).

De volgende bestuursleden zijn niet aftredend:
Ren‚ Eversteijn (penningmeester), Reinier Prenger (secretaris) en Edley Birdja (PR en sponsorcommissie).

De diverse commissies bestaan uit:

Technische Commissie:
Jan den Draak, Bob Spee, Paul Vredeling, Perry Telle, vacature.
Zaalcommissie:
Remco van Riet en Paul Vredeling.
Jeugdcommissie:
Vacature (vz), Eric Broekhuizen, Maurice Constandse en Aad Molenkamp.
Normen- en waardencommissie:
Maurice Constandse (vz), Rob Knipping, Pieter Manders, Mariska Oostveen en Robert     van de Berg.
Kascontrolecommissie:
Vacature en vacature.
PR-commissie:
Edley Birdja, Mario van Dam, vacature en vacature.
Activiteitencommissie:
Joke van der Veen (vz), Marisa Oostveen, Manon Burghgraaff, Esther Constandse en Randy Heuschen.
Onderhoudscommissie:
Wil van Balen en Floor de Wildt.

Kandidaten voor de diverse commissies kunnen worden voorgesteld door tenminste drie stemgerechtigde leden. De betrokken kandidaten dienen tevens een bereidverklaring in te sturen. Voorstel en bereidverklaring dienen 24 uur voor aanvang van de Algemene Vergadering in het bezit van de secretaris te zijn.
Indien geen tegenkandidaten worden gesteld, gelden de door het bestuur voorgedragen kandidaten als gekozen.


Toelichting punt 7b:

Voorstel contributieverhoging seizoen 2017/2018

Het bestuur stelt voor om de contributie voor het seizoen 2017/2018 te verhogen zoals hieronder is vermeld. Tussen haakjes staan de bedragen vermeld die thans van toepassing zijn:

Senioren veld                           € 270,00   (€ 260,00)
Senioren zaal                           € 200,00   (€ 190,00)
Korting veld + zaal                   €   50,00   (€   50,00)
Senioren 7x7                            € 130,00   (€ 120,00)
A junioren                                 € 200,00   (€ 190,00)
B junioren                                 € 200,00   (€ 190,00)
C junioren                                 € 180,00   (€ 170,00)
D junioren                                 € 180,00   (€ 170,00)
E junioren                                  € 160,00   (€ 15000)
F junioren                                  € 160,00   (€ 150,00)
Ministars                                    €   90,00   (€   80,00)
Niet-spelend lid                        € 100,00   (€   90,00)
Donateur                                   €   60,00   (€   50,00)
Inschrijfgeld nieuwe leden     €   22,50   (€   22,50)

Leden die de contributie automatisch laten incasseren, ontvangen een korting van ? 5. De bovengenoemde bedragen zijn exclusief deze korting.


De agendastukken zijn verkrijgbaar bij het bestuur. Ook kunnen de agendastukken opgevraagd worden per email. Hiervoor moet u een verzoek indienen aan het e-mail adres [email protected]. De agendastukken zullen dan z.s.m. per e-mail aan u opgestuurd worden.

Reinier Prenger
Secretaris

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!