Cookie beleid Semper Altius

De website van Semper Altius is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacyverklaring Semper Altius

Privacyverklaring Semper Altius

14 mei 2018 21:30


Hieronder staat de privacyverklaring van Semper Altius

Inleiding
Semper Altius hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze  privacyverklaring geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om privacy van onze leden te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Semper Altius verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn in deze privacyverklaring beschreven;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij deze verwerken;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Semper Altius zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Privacyverklaring

Semper Altius heeft één officiële website, te weten www.semperaltius.nl. Wij respecteren je privacy als je deze website bezoekt en dragen zorg dat wij de persoonlijke informatie die je ons verstrekt, vertrouwelijk behandelen. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Gegevensgebruik

De gegevens die wij ontvangen, bijvoorbeeld bij de aanmelding als nieuw lid, gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens beschouwen wij als vertrouwelijk en verstrekken wij niet aan derden, tenzij wij wettelijk hiertoe zijn verplicht.

Surfgedrag en statistieken

Onze website houdt algemene bezoekersgegevens bij. Wij registeren het IP adres van je computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Semper Altius en de via contactaanvragen verstrekte persoonlijke informatie (hierna: persoonsgegevens).

Verwerking persoonsgegevens

Semper Altius behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Semper Altius verzamelt persoonsgegevens bij het aanmelden van uzelf of van uw kind als lid, donateur, trainer, leider, scheidsrechter of vrijwilliger. Deze gegevens verwerken wij ten behoeve van de administratie. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens om u of uw kind op de hoogte te houden van de dienstverlening en activiteiten van Semper Altius.

Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door Semper Altius hiervan schriftelijk op de hoogte stellen door middel van het sturen van een e-mail of een brief.

Semper Altius bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Semper Altius verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies
De website www.semperaltius.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die  een internetpagina op een PC, tablet of mobiele telefoon plaatst. Deze cookies zijn bedoeld om de website van Semper Altius beter te laten functioneren en het bezoek aan de website te monitoren, zodat Semper Altius na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Semper Altius gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een PC of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die de Semper Altius website plaatst inclusief hun functionaliteit.

Cookies kunnen je computer, tablet of mobiele telefoon of de bestanden die daar op staan, niet beschadigen.

Standaardcookies:
Deze plaatst de website alleen geplaatst indien u toestemming geeft. Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook en Twitter. Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Google Analytics:

Google Analytics is een webanalyse-service die Google Inc. aanbiedt. Via deze cookies krijgt Semper Altius inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Semper Altius de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Semper Altius kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Facebook:
Semper Altius heeft één officiële Facebook-account, te weten www.facebook.com/RVVSemperAltius. Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via Semper Altius cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Semper Altius website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Twitter:
Semper Altius heeft één officiële Twitter-account, te weten www.twitter.com/rvvsemper. Semper Altius plaatst Twitter cookies op uw pc om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te maken. Deze worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Semper Altius website bent ingelogd op Twitter en hiervoor toestemming geeft.

Cookies weigeren

Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Je kunt hierover informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.

Beveiliging
Semper Altius heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL certificaat.

Links

Op de websites van Semper Altius zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Semper Altius kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij raden wij aan om de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

Inzage en correctie van gegevens

Als relatie van ons kun je een verzoek indienen om je persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens niet juist zijn, kun je een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. Je kunt je verzoek schriftelijk of per e-mail richten aan ons: zie onderaan bij Contact.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging van privacyverklaring

Semper Altius behoudt zich het recht voor om in deze privacyverklaring wijzigingen aan te brengen. Semper Altius adviseert u regelmatig deze privacyverklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Semper Altius, neem dan met ons contact op.

Contact

Secretariaat Semper Altius

Nansenstraat 4

2286 GP  Rijswijk

[email protected]
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!