Samenvatting Algemene Ledenvergadering 2021 - Semper Altius

Samenvatting Algemene Ledenvergadering 2021

Samenvatting Algemene Ledenvergadering 2021

14 november 2021 21:45


Samenvatting van de Algemene Ledenvergadering 2021, gehouden op maandag 25 oktober 2021 in de kantine.

Samenvatting Algemene Ledenvergadering dd 25 oktober 2021


Opening
Na twee digitale ledenvergaderingen vindt deze Algemene Ledenvergadering weer fysiek plaats in de kantine van Semper Altius.
Voorzitter Eelco Eijkman opent op maandagavond 25 oktober 2021 om 20:30 uur de vergadering. 
Aanwezig zijn 22 leden inclusief het bestuur.

Ingekomen stukken
De ingekomen stukken bestaan uit:
* een viertal schriftelijke afmeldingen;
* het verslag van de kascontrolecommissie;

Bestuursmededelingen
GGD Haaglanden is in opdracht van de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg als projectleider aangewezen voor het rookvrij maken van o.a. de sportparken. De verwachting is dat medio 2023 hier een wettelijke regeling voor komt. De gemeente Rijswijk had graag gezien dat op 1 januari 2022 de sportparken in Rijswijk rookvrij zijn. Dit is niet haalbaar. Op sommige sportparken hangen al borden dat het park rookvrij is, maar daar is wel een ruimte gecreëerd voor de rokers om te roken waardoor het nog steeds niet rookvrij is.
Wij hebben al uitgebreid met GGD Haaglanden contact gehad en zullen op korte termijn met onze buren Red Lions hierover in overleg gaan hoe wij dit gaan aanpakken. Wij zullen de leden op de hoogte houden van de te volgens stappen.

Notulen
De vergadering keurt de (jaar)verslagen goed van:
* de uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 25 februari 2021.
* de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 31 mei 2021.
* de secretaris namens het bestuur
* de jeugdcommissie
* de sponsorcommissie
* de onderhoudscommissie

Aanpassing statuten i.v.m. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
De voorgestelde wijzigingen zijn akkoord.

Discussie aanpassing Huishoudelijk Reglement
Vanuit de jeugd was het verzoek gekomen om in het Huishoudelijk Reglement op te nemen dat douchen na afloop van training en wedstrijd verplicht is. De vergadering voorziet de nodige problemen als we deze verplichting gaan doorvoeren. Na een korte discussie wordt besloten om dit niet te verplichten via het Huishoudelijk Reglement, maar te stimuleren van een hygiëneparagraaf in de gedragscode.

Financiën (1)
a) Penningmeester Ties de Jong geeft een toelichting op de jaarrekening 2020-2021, bestaande uit de balans en de resultatenrekening. Vragen vanuit de vergadering worden duidelijk beantwoord.
b) Ties de Jong leest het verslag voor van de kascontrolecommissie, bestaande uit René Eversteijn en Perry Telle. De kascontrolecommissie had enkele opmerkingen en aandachtspunten, waar het bestuur mee aan de slag gaat. De vergadering verleent décharge over het gevoerde financiéle beleid betreffende het boekjaar 2020-2021 aan het bestuur conform het voorstel van de kascontrolecommissie.

Benoeming bestuur en commissies
In het bestuur en in de commissies zijn geen wijzigingen.

Financiën (2)
a) Ties de Jong geeft vervolgens een toelichting op de begroting voor het seizoen 2021-2022. Vragen vanuit de vergadering worden duidelijk beantwoord. De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde begroting.
b) Ook gaat de vergadering akkoord met het voorstel om de contributie voor het seizoen 2022-2023 grotendeels niet te verhogen. Alleen de 10-rittenkaart voor de senioren gaat van € 130,00 naar € 160,00. Bij de jeugd is het contributiebedrag € 20,00 hoger, hetgeen wordt veroorzaakt door de kleding.

Rondvraag
De vergadering wordt afgesloten met een korte rondvraag:
* Gaat de nieuwe Hoofd Opleidingen er voor zorgen dat er doorstroming komt vanuit de jeugd naar de senioren? Antw: Ja, dat staat gepland.
* Wat kan de gemeente Rijswijk voor Semper doen aangaande ons Sportpark. Bij andere voorzieningen (sporthal Altis, sportpark Elsenburg, nieuw veld Red Lions) is de gemeente duidelijk actief geweest. Antw: De interesse lijkt te ontbreken bij de gemeente omdat Semper goed draait. Wel is inmiddels Marc Weterings van de lokale Rijswijkse partij Rijswijks Belang bezig om hier wat verandering in aan te brengen. 
* De sponsorcommissie heeft contacten met de opvolger van VoetbalTV. Na een korte discussie zal de sponsorcommissie uitzoeken van de impact is voor het Huishoudelijk Reglement aangaande de privacy.
* Er loopt hier veel klein grut dat met ouders meekomt om naar de wedstrijd van broer of zus te kijken, maar die te jong zijn voor een lidmaatschap. Kunnen we geen speelterreintje inrichten met wat speeltoestellen. Omdat je als vereniging aansprakelijk bent als er iets zou gebeuren, wordt dit op zich goede plan door de vergadering afgewezen.

Afsluiting
Tot zijn grote verbazing wordt Reinier Prenger benoemd tot erelid.
Na dankzegging voor een ieders aanwezigheid sluit Eelco Eijkman om 21:20 uur  de vergadering. Alle aanwezigen krijgen twee drankjes van het bestuur aangeboden.

 

1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!