Korte samenvatting Algemene Ledenvergadering dd 31 oktober 2016 - Semper Altius

Korte samenvatting Algemene Ledenvergadering dd 31 oktober 2016

Korte samenvatting Algemene Ledenvergadering dd 31 oktober 2016

5 december 2016 17:15


Korte samenvatting Algemene Ledenvergadering dd 31 oktober 2016

Voorzitter Jaap Colpa opent om 20:30 uur de vergadering. Aanwezig zijn 31 leden inclusief het bestuur.

De ingekomen stukken bestaan uit een negental afmeldingen en het verslag van de kascontrolecommissie.

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 oktober 2015 zijn akkoord, evenals de notulen van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 27 juni 2016 en de jaarverslagen van de secretaris, de technische commissie, de jeugdcommissie, de zaalcommissie en de PR- en sponsorcommissie.

Het verslag van de kascontrolecommissie wordt voorgelezen door Jaap Colpa. Aan de penningmeester wordt décharge verleend.
Penningmeester René Eversteijn neemt de jaarrekening 2015-2016, bestaande uit de balans en de resultatenrekening, door en beantwoordt een vraag over ons aandeel in de Stichting Hoekpolder.

Jaap Colpa neemt na 4 jaar afscheid als voorzitter. Hij vindt het een trieste zaak dat er geen opvolger is gekomen, en herhaalt zijn verzoek aan allen om actief te zoeken naar een geschikte voorzitter. Er is ook geen waarnemend voorzitter. Ook Caroline Kluft stopt na 5 jaar als voorzitter van de jeugdcommissie. Namens Semper Altius overhandigt René Eversteijn beiden een bos bloemen, een fles en een dinerbon. Jaap Colpa bedankt zijn medebestuursleden en de commissies. Vervolgens neemt René Eversteijn de leiding van de vergadering over.
Alle voorgestelde benoemingen van commissie- en bestuursleden zijn akkoord. Opgemerkt wordt dat de naam vacature veel voorkomt. Ter plaatse wordt de kascontrolecommissie ingevuld door Rob van Straaten en Wil van Balen.

René Eversteijn geeft vervolgens een toelichting op de begroting voor het seizoen 2016-2017 en op de meerjarenbegroting, en beantwoordt de vragen die vanuit de zaal worden gesteld. Ook is de vergadering akkoord met het voorstel van de contributieverhoging voor het seizoen 2017-2018.

De vergadering wordt afgesloten met een korte rondvraag, waarna René Eversteijn alle aanwezigen een drankje aanbiedt.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!