Aankondiging ALV donderdag 25 februari 2021 - Semper Altius

Aankondiging ALV donderdag 25 februari 2021

Aankondiging ALV donderdag 25 februari 2021

19 februari 2021 16:45


Beste leden,


De uitgestelde Algemene Leden Vergadering van Semper Altius zal digitaal plaatsvinden op donderdag 25 februari 2021, en start om 20:30 uur.

De agenda ziet er als volgt uit:
- Opening en Ingekomen stukken
- Notulen ALV 28 oktober 2019
- Jaarverslagen (Secretaris, Jeugdcommissie, Onderhoudscommissie)
- Financiën (1) met Jaarrekening 2019-2020 en Verslag Kascontrolecommissie
- Benoeming bestuur en commissies
- Financiën (2) met Begroting 2020-2021 en Vaststellen contributie 2021-2022
- Behandeling/discussie ingekomen stukken
- Benoemen leden van verdienste
- Rondvraag
- Sluiting

Omdat het aantal deelnemers niet onbeperkt is, verzoeken wij een ieder die deel wil nemen om zich uiterlijk zondag 21 februari 2021 aan te melden via het mailadres secretaris@semperaltius.nl. Begin volgende week volgt dan de definitieve uitnodiging met daarin de link en nadere spelregels.

Alle leden hebben een persoonlijke uitnodiging voor de ALV via een Sportlink mailing ontvangen.

 

Voor een efficiënt verloop van de vergadering verzoeken wij u de eventuele vragen uiterlijk zondag 21 februari 2021 naaar ons op te sturen (naar secretaris@semperaltius.nl). Wij zullen deze vervolgens behandelen bij het betreffende onderwerp tijdens de vergadering.

Bestuur Semper Altius

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!